22.10.2017 -

Tolerance má své meze

Vy prostě patříte k jednotlivcům, kterým vedení lidí nečiní příliš velký problém. Umíte přesvědčit, umíte delegovat úkoly. Přesto je Vaší slabinou upřednostňování některých zaměstnanců, kterým leccos projde, protože tolerujete více, než je únosné. Samozřejmě, že si svou toleranci zdůvodníte, ale pravidla platí pro všechny. Vaše stabilní pozice se může otřást v základech. Tolerujete pravidelně se opakující pozdní příchody některých zaměstnanců? Proč? Vysvětlíte snad desítkám zaměstnanců, že oni nemohou a ti zase mohou? Ne, takhle se to nedá dělat.

Udělejte si pořádek

Pro Vás není problém jednat se zaměstnanci. Proč se tedy nezaměříte na pracovníky s opakujícími se resty? Že pracují dobře, když do práce dorazí? To je málo. Jste tým, kde se musí jeden na druhého spolehnout. A Vy jste ten, který spolehlivost zaměstnanců oceňuje oběma směry. Tím kladným, ale i tím záporným. Dosáhnete-li rovnováhy, která je podložena pravidly, Vaše pozice leadera bude neochvějně pevná. Je přísný, ale spravedlivý. To je přece pověst docela dobrá.

Tolerance má své meze
Ohodnoťte příspěvek

Nezařazené vedení lidí /