Tag / dotace na sběrné dvory

  • V třídění odpadu ve vaší obci máte stále rezervy. Jistě, třídíte tady plast a sklo, ale kdo to dnes nedělá. Mnohé obce nabízejí svým občanům mnohem více, než jen dva kontejnery na sklo a měsíční svoz pytlového plastového odpadu. A nejde jen o to, abyste měli sběrný dvůr, ten je totiž už také téměř v každé obci, […]

    Read More