20.2.2017 -

Mohlo by to být mnohem lepší

V třídění odpadu ve vaší obci máte stále rezervy. Jistě, třídíte tady plast a sklo, ale kdo to dnes nedělá. Mnohé obce nabízejí svým občanům mnohem více, než jen dva kontejnery na sklo a měsíční svoz pytlového plastového odpadu. A nejde jen o to, abyste měli sběrný dvůr, ten je totiž už také téměř v každé obci, jde spíše o to, abyste svým občanům nabídli lepší doplňkové služby, co se shromažďování a třídění odpadu týče. Tak například více dostupných kontejnerů a lepší svozové služby.

Kdybyste měli lepší vybavení

Vždyť už vám nejeden místní člověk říkal o tom, že by byl ochotný třídit ledacos, kdyby jen tady v obci bylo lepší zázemí, neboť aby na odvoz tříděného odpadu čekal celý měsíc, tak na to prý doma nikdo nemá místo. A stejně tak je to i s odvozem na určené místo, které je pro mnohé lidi daleko od domova. Nejlepší by bylo, kdybyste mohli po celé obci rozestavět barevné kontejnery na třídění odpadu tak, aby docházková vzdálenost ke kontejnerům byla pro všechny občany přijatelná. A právě s tím by vám měly pomoci nové dotace na sběrné dvory http://www.opzp2014-2020.cz/clanek/dotace-nakladani-s-odpady-2016, které takové investice umožňují.

Mohlo by to být mnohem lepší
Ohodnoťte příspěvek

Nezařazené dotace na sběrné dvory /